obwieszczenie o wprowadzeniu systemów i rozkładów czasu pracy

image Index       image Oberon code       image Obis Unum       image obuwie f7       image Oberbayern       image Oberon Gry       

Tematy

Return Winner

Temat: Czterobrygadówka na strumieniach !!
osobiscie mi sie nie usmiecha,brrr. i znalazlem,gogel jest niezastapiony:) Od 01.01.2004 nie można stosować tzw. czterobrygadówki. Jeżeli wykonywana praca ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania ludzkich potrzeb nie może być wstrzymana, może być wprowadzony system pracy w ruchu ciągłym (art.138 k.p.). System czasu pracy w ruchu ciągłym pozwala pracodawcy na przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin.Liczba godzin odpowiadająca przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy nie może przekraczać 4 godzin na każdy tydzień okresu rozliczeniowego, w którym następuje przedłużenie czasu pracy. Dobową normę można przedłużyć wyłącznie w jednym dniu tygodnia i tylko w ... w innym tygodniu okresu rozliczeniowego. Za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151 1 § 1 pkt 1, czyli 100%. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się: 1) mnożąc 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym, z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie 2) dodając do otrzymanej liczby liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy i dopiero po 2 tygodniach po ogłoszeniu zmian w wewnętrznych przepisach, mogą one być stosowane. Wprowadzenie nowego systemu czasu pracy może się odbyć tylko w ten sposób. Jeżeli pracodawca wprowadzi nowy system czasu pracy a pracownik ma wątpliwości, zawsze można zwrócić się do PIP z...
Źródło: tmkn.fora.pl/a/a,72.htmlTemat: KODEKS PRACY: Zmiany, wyjaśnienia i porady....
Czytając inne fora zauważyłem duże zainteresowanie forowiczów zagadnieniami związanymi z kodeksem pracy, oraz przepisami związanymi z pracą. Mam pierwsze pytanko:czy lub jakie znacie systemy i czasy pracy. Jak prawidłowo zorganizować pracę na zmiany Często pracodawcy decydują się na zastosowanie pracy zmianowej. Czasem firmy muszą pracować non stop, ale w takich sytuacjach nie zawsze musi być stosowany tzw. ruch ciągły, można też zastosować odpowiednik dawnej czterobrygadówki, czy też system równoważnego czasu pracy połączony z pracą zmianową. Kiedy dopuszczalna jest praca zmianowa? Jaki jest wymiar czasu pracy w ruchu ciągłym? Na ile brygad należy podzielić pracowników w tzw. czterobrygadówce? Praca zmianowa Przez pracę zmianową rozumiemy wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni (art. 128 k.p.). Praca zmianowa nie musi więc zawsze oznaczać wymieniania się pracowników przy jednym stanowisku pracy, choć najczęściej właśnie tak jest ona zorganizowana. Przykłady: 1. Najczęściej spotykany rozkład czasu pracy przy pracy zmianowej zapewniający pracę przez 24 godziny na dobę wygląda następująco: I zmiana 6.00-14.00, II zmiana 14.00-22.00, III zmiana 22.00-6.00. W takim przypadku pracownicy zmieniają się co 8 godzin i mogą pracować (pracują) na tych samych stanowiskach pracy. 2. Pracodawca zorganizował pracę w biurze w następujący sposób: I zmiana 8.00-16.00, II zmiana 12.00-20.00. Pracownicy pracują na każdej ze zmian ... godzinach 12.00-16.00 wszyscy pracownicy są obecni w pracy. Również zorganizowanie pracy w sposób wskazany w drugim przykładzie oznacza zastosowanie pracy zmianowej przez pracodawcę, gdyż pracownicy zmieniają co tydzień porę wykonywania pracy o 4 godziny, a więc spełnione są przesłanki do uznania takiej organizacji pracy za pracę zmianową. Praca zmianowa jest dopuszczalna w każdym systemie czasu pracy (art. 146 k.p.), a jej wprowadzenie powinno nastąpić w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub w obwieszczeniu, jeśli u pracodawcy nie ma ani regulaminu, ani układu, gdyż stanowi ona element rozkładu czasu pracy obowiązującego pracowników (art. 150 k.p.). Wprowadzenie w zakładzie pracy zmianowej jest ważne dla pracodawców, którzy chcieliby działać także w niedziele i święta, a rodzaj prowadzonej przez nich działalności nie spełnia żadnej z przesłanek art. 15110 k.p., który reguluje sytuacje dopuszczające pracę w niedziele i święta. Praca zmianowa jest bowiem samodzielną przesłanką pracy w niedziele i święta, co oznacza, że samo jej wprowadzenie przez pracodawcę w firmie ... się w katalogu z art. 15110 k.p. może polecić pracę nadliczbową w niedzielę (święto) tylko ze względu na awarię lub akcję ratowniczą. Pracodawca może dostosować organizację pracy, liczbę i czas trwania zmian do swoich potrzeb, gdyż przepisy Kodeksu pracy nie ograniczają w tym zakresie jego działań. Pamiętać należy jednak o konieczności nienaruszania doby pracowniczej oraz zapewniania pracownikom odpowiednich okresów odpoczynku. Pracownik zatrudniony na zmiany może przechodzić ze zmiany na zmianę w dowolnych odstępach czasu. Możliwe jest więc także, że codziennie będzie pracował o różnej porze dnia. W takich sytuacjach pojawia się niebezpieczeństwo naruszenia doby pracowniczej. Doba pracownicza - zgodnie z art. 128 k.p. - to 24 kolejne godziny, począwszy od godziny rozpoczęcia pracy według obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. Tak więc, jeśli pracownik rozpoczyna ... rozpoczynać pracy wcześniej niż w dniu poprzednim, gdyż wtedy mogą wystąpić godziny nadliczbowe. Przykład: Dwóch pracowników ma ułożony harmonogram na tydzień w następujący I pracownik poniedziałek 08.00 - 16.00 wtorek 09.00 ... porze niż w dniu poprzednim, należy zaplanować minimum 1 dzień wolny od pracy między takimi dniami pracy. Łatwiej wygląda kwestia zapewnienia pracownikowi zmianowemu odpoczynku tygodniowego, gdyż w sytuacji przechodzenia przez niego...
Źródło: pracownicywojska.pl/viewtopic.php?t=71